Privacybeleid CORAX ECOM+

CORAX ECOM+ is een product van Wics Solutions B.V.

Wics Solutions B.V., located at Havenstraat 32, 4251BC Werkendam, is responsible for the processing of personal data as outlined in this privacy statement.

Contactgegevens:
https://www.corax-ecom.nl
info@corax-ecom.nl
Havenstraat 32
4251BC Werkendam
0183-507020

Personal Data We Process:

Wics Solutions B.V. processes your personal data when you use our services and/or when you provide this data to us. Below is an overview of the personal data we process when filling out a contact form or creating a trial period:
- First and last name
- Phone number
- Email address
- IP address
- Data about your activities on our website
- Internet browser and device type

Special and/or Sensitive Personal Data:

Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16 unless they have the consent of parents or guardians. We cannot verify whether a visitor is over 16. We recommend that parents be involved in their children's online activities to prevent the collection of data about children without parental consent. If you believe that we have collected personal data about a minor without permission, please contact us at info@corax-ecom.nland we will delete this information.

Purpose and Legal Basis for Processing Personal Data:

Wics Solutions B.V. processes your personal data for the following purposes:

- To contact you by phone or email if necessary to perform our services
- To offer you the possibility to create an account

Automated Decision Making:

Wics Solutions B.V. does not make decisions with (significant) consequences for individuals based on automated processing. This refers to decisions made by computer programs or systems without human intervention.

How Long We Retain Personal Data:

Wics Solutions B.V. does not retain your personal data longer than necessary to achieve the purposes for which your data is collected.

Sharing Personal Data with Third Parties:

Wics Solutions B.V. only provides to third parties if necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies and Similar Technologies:

Wics Solutions B.V. uses only technical and functional cookies and analytical cookies that do not infringe on your privacy. You can opt out of cookies by configuring your internet browser not to store cookies.

Accessing, Modifying, or Deleting Personal Data:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wics Solutions B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@corax-ecom.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wics Solutions B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Securing Personal Data:

Wics Solutions B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@corax-ecom.nl

en_US